L'Alcoraia és un petit nucli de població del municipi d'Alacant, situat entre la serra de Fontcalent i l'autopista AP-7. És un nom aràbic, al-qurayya, diminutiu d'alqueria que podríem traduïr per alquerieta o poblet segons establí al 1977 el filòleg Federico Corriente.

El nom també és present a Mallorca on trobam al manco cinc alcoraies. La Remembrança de Nunyó Sanç (1242) en cita tres, una Alcoraia a Valldemossa que fou identificada amb la possessió de Son Moragues per l'historiador valldemossí Joan Muntaner Bujosa i dues a Bunyola: Alcoraia d'Aben Çauaçala i Alcoraia de cerca L. Biello.

Una quarta Alcoraia es localitzava a Alaró. Coneguda posteriorment amb el nom de la Jovada al 1316 confrontava amb amb el torrent de s'Estorell, l'honor de Pere Fonts [s'Estorell] i el puig de s'Alcadena (Rosselló Vaquer, Ramon: Història d'Alaró s. XIII-XIV).

La quinta Alcoraia apareix citada al Llibre del Repartiment (1232) com alqueria Alcoraya de dues jovades. És l'única que ha arribat fins als nostre dies amb el nom original i és la possessió més extensa del terme de Montuïri, amb quatre centes quarterades.

De la ma de Sion Nicolau podem fer un recorregut virtual que ens portarà a recórrer els següents llocs de la finca: es Llac, turó des Sebel.lins o de sa Sulla, turó de Son Moio, es Pi Gros, sementer des Quinze Pins, ses Tres Fites, mirador des Nord, font Blanca, caseta des Caçadors, font de sa Pleta, hort de sa Bova...

Trobareu el recorregut complet aquí.

 

Cases d'Alcoraia

Alcoraia (Montuïri)