Podem suposar que després de la conquesta de Mallorca i com a conseqüència de l'eliminació física de la societat andalusina es produí un avanç important dels boscos i les garrigues. Per paliar el despoblament de l'illa hagueren de promulgar-se normes afavoridores de l'arribada de nous colons els quals començaren per artigar els terrenys que els foren adjudicats.

Artigar és arrabassar la vegetació natural d'un espai per transformar-lo en un lloc apte per al cultiu i d'aquella activitat que es dugué a terme en els segles XIII i XIV ens ha quedat el topònim alaroner de ses Artigues que apareix documentat al 1302 com a honor de les Artigues.

El nom s'aplica a unes cases de possessió situades a la vora camí d'Orient i a un qanat d'origen musulmà les aigües del qual foren compartides -no sense conflictes- entre els hortolans, els vilatans i els moliners situats a la vall d'Alaró al llarg del recorregut del sistema hidràulic que finalitza a les basses de la possessió de Son Fortesa.

En les darreres setmanes el nom de ses Artigues ha aparegut als mitjans de comunicació amb motiu de l'esbucament incontrolat d'una part de les cases. Es tractava concretament de l'edificació que tancava la petita clastra de les cases pel seu costat sud-oest a la qual s'accedeix per un portal d'arc redó adovellat. La dependència esbucada podria correspondre al segle XVII o XVIII i tenia dues plantes d'altura i un sol aiguavés, amb una cornisa de caps de teula a la seva façana sud la qual s'ha salvat -de moment- de l'esbucament.

Desconeixem si la propietat disposava de llicència de demolició o si aquesta s'ha efectuat a la brava. En el primer cas s'haurien de veure els arguments aportats pels tècnics en favor d'aquesta ja que sempre és possible trobar-ne especialment si els interessos econòmics en joc són elevats com s'ha posat darrerament de manifest a Can Bibiloni (Palma). En el segon cas -el més probable- potser s'hagi calculat que surti més a compte pagar una possible multa i construir un nou buc que rehabilitar l'antiga edificació.

En ambdós casos cal lamentar que Alaró sigui un dels nombrosos ajuntaments mallorquins pels quals la conservació del patrimoni és vista més com un problema que com una oportunitat. És per això que encara no ha estat capaç de dotar-se d'un catàleg de patrimoni que al manco hagués servit per otorgar major protecció a la possessió centenària de ses Artigues  avui mutilada.

 

ses Artigues

ses Artigues (2007)

ses Artigues

ses Artigues (2015)