Entre les escasses dades que coneixem sobre la vida de Joan Binimelis n'hi ha algunes que són proporcionades pel mateix autor en el marc de la seva Història General.

Així sabem que el 1551 tenia dotze anys: "estava a Alcúdia.. y me record jo, que esent d'edad de 12 anys, el dia 27 d'octubre 1551, arribaren aquella nit en ditas Calas del Pinar sinch vaxells de Corsaris, que dies havia anaven robant  per aquelles riberes."

Que l'any 1582 es trobava recorrent la ribera llucmajorera lloc on  va ser testimoni d’un combat amb dues galiotes corsàries, « aleshores me trobava en estas parts de Capocorb »

Que l'any 1585  acompanyà al bisbe en la seva visita a Menorca i que aprofità per fer la seva descripció. “La qual descripció vaig traçar els anys passat estant en l’illa [...] amb l’il.lustríssim i reverendíssim senyor don Joan Vic, bisbe de Mallorca, visitant la dita illa”.

Que el mes de febrer de 1592 amb motiu d’una gran mancança de blat:  “..el bisbe repartí mil lliures entre els pobres vergonyants, comanant la distribució al capità Fortuny, cavaller, a Baltasar Dureta, ciutadà, i al Doctor Joan Binimelis, autor d’aquesta obra”.

O que l'any 1596 anà a sa Calobra per traçar la torre de la mola de Can Palou: “L’any 1596 es va fer dalt d’aquella muntanya [mont de la Falconera] una gran torre de guarda, i vaig esser enviat jo allà per traçar-la per ordre de il.lustríssim senyor Ferran de Sanoguera, virrei de Mallorca”.

També sabem que pogué presenciar el dramàtic naufragi de dos vaixells al port de Ciutat el 1579. Una gran catàstrofe que segons algunes cronistes -tal vegada exageradament- ocasionà fins a vuit-cents morts. Com relatà Binimelis:

"El dia 7 de febrer de 1579, a prop de dues hores després de la posta de sol, es va moure una gran tempesta a la mar, amb un fort vent de ponent mesclat amb una intensa pluja que pareixia una cosa sobrenatural. Es trobaven en el port dues naus carregades d'infanteria, i amb aquella forta tempesta foren arrancades les dues del port a la vista de tothom; una d'elles no va aparèixer pus, l'altra va córrer arrossegant les àncores, fins a donar de través a la part de llevant, a una ribera anomenada de Salaverd, quasi devora la ciutat principal. [...] Espectacle fou aquell de gran llàstima i pena (del qual som jo testimoni ocular) i per altra banda veure aquelles diligències amb que els mallorquins ajudaven, i amb quina gana socorrien aquella gent."

 

Pels interessats en conèixer més dades sobre el destacat geògraf i historiador del segle XVI i en el marc de l'exposició "Joan Binimelis. Un manacorí del Renaixement (1539-1616)" el Museu d'Història de Manacor ha programat quatre conferències, la primera de les quals tendrà lloc el proper dijous a les 20:15 h a la torre dels Enagistes:

11 de febrer a les 20.15 h:
Binimelis, escriptor misògin a càrrec del Dr. Gabriel Ensenyat Pujol
3 de març a les 20.15 h:
Binimelis, un manacorí apassionat pel coneixement a càrrec del Dr. Juli Moll i Gómez de la Tía
31 de març a les 20.15 h:
La Nova història de l'illa de Mallorca i d'altres illes adjacents, de Joan Binimelis: el procés de transmissió textual a càrrec del Dr. Antoni Lluís Moll Benejam
14 d'abril a les 20.15 h:
Aspectes de l'humanisme de J.B. Binimelis per Alexandre Font Jaume

Ribera de Salaverd (Palma)