L'any 1612 Joan Binimelis ja tenia clar que no seria publicada l'obra que tants esforços li havia costat, la Història general del Regne de Mallorca. Per això en la primera modificació que va fer del seu testament introduí una clàusula demanant que les versions catalana i castellana de la Història fossin custodiades a la institució de la Juraria.

Com era acostumat amb altres llibres importants Binimelis demanava que els seus manuscrits fossin encadenats, de manera que es permetés la seva consulta i alhora s'evitàs la seva pèrdua. Malhauradament no es complí la voluntat testamentària de l'historiador i els dos manuscrits anaren canviant de mans i degradant-se fins a arribar a desaparèixer.

La bona notícia és que la desaparició no fou completa i una part del manuscrit castellà, datat el 1601, ha resistit el pas de quatre segles i es conserva -precàriament degut als estralls de la tinta ferrogàl·lica- a la Biblioteca Nacional de España. És el manuscrit MSS/10394 del qual destaca la seva col·lecció de mapes del litoral de Mallorca i que es pot consultar aquí.

Els mapes, dibuixats a ploma i il·lustrats (colorejats) pel propi Binimelis, contenen una detallada toponímia de la qual es poden extreure algunes dades interessants sobre quins eren els principals noms de lloc costaners al segle XVI i sobre l'origen d'alguns topònims actuals.

Gràcies a aquestes mapes sabem per exemple que la llarga punta andritxola situada a migjorn de cala es Conills era llavors coneguda com a punta d'en Galindo. Aquest és segons Coromines un antropònim típic dels antics aragonesos i sabem que al manco des del segle XIV el llinatge és present a Mallorca. Així trobam un Joan Galindo en el llistat d'homes d'armes de Felanitx de 1359 (Joan Miralles i Monserrat, Corpus d'antropònims mallorquins del segle XIV).

Un antropònim (el propietari ?) i la típica feminització dels accidents geogràfics han donat lloc al topònim actual de la punta: na Galinda.

 

NOTA 1: La col·leció de mapes il·lustrats del MSS/10394 ha estat inclosa en una recent publicació de l'incansable geògraf Vicenç Maria Rosselló i Verger:  J.B. Binimelis, V. Mut i els mapes murals de Mallorca pintats a l’oli (segles XVI-XVIII).

NOTA 2: El programa d'IB3 Radio Els Entusiastes s'ha fet ressò de l'exposició sobre Joan Binimelis que es pot visitar fins a finals d'abril a la torre des Enagistes de Manacor i que tenim l'honor de comissariar. Trobareu l'audio del programa aquí.

 

na Galinda

Joan Binimelis. Mapa del litoral d'Andratx (detall). Biblioteca Nacional de España (MSS/10394)