El fielato era una caseta de reduïdes dimensions situada al costat de les carreteres a les entrades de Ciutat i dels diferents pobles. A la caseta s'aixoplugava el fileter o consumer que era l'encarregat de cobrar l'anomenat impost de consums, que estigué vigent de mitjans de segle XIX fins a principis de segle XX. Aquest impost gravava els aliments, les begudes i els combustibles anomenades en la terminologia de l'època "especies de comer, beber y arder".

La major part d'aquestes edificacions ha desaparegut però alguna d'elles ha deixat un rastre toponímic o cartogràfic. Així al Mapa General de Mallorca de Mascaró Pasarius podem observar un Fielato que es situava a la carretera de Palma a Sóller, just devora el pont d'en Valls.

Al mateix terme municipal però al costat oposat, a la partió amb el terme de Fornalutx, el pont sobre el torrent de Fornalutx ha estat conegut com a pont de Can Queixal però també com a pont des Fielato perquè a l'indret es localitzava una altra d'aquestes casetes.

La darrera referència que coneixem sobre un Fielato és la d'Alaró.  Segons el Catàleg d'elements i espais protegits d'Alaró aprovat inicialment aquest mes (9/6/2016) el control dels productes que entraven o sortien del poble no es duia a terme a una caseta sinó a una casa que encara es conserva al carrer de Son Amengual.

 

NOTES: Fielato és un de tants castellanismes incorporats per la toponímia de Mallorca. Segons Coromines el "fielato" o "fielazgo" és un derivat de "fiel" en referència al piu o llengüeta de la balança que era emprada per a pesar les mercaderies.

 

Antic fielato del pont d'en Valls (Sóller)

FOTO: Gran Enciclopèdia de Mallorca (GEM)