Entre els topònims  que poden tenir diverses interpretacions sobre el seu origen cal destacar-ne els que inclouen la paraula caragol o els seus derivats. Deixant de banda els antropotopònims que fan referència a un malnom (Son Caragol, Can Caragol, Can Gustí Caragol...) tenim les següents possibilitats:

El nom denota la gran quantitat de caragols que es troben a un indret. Així la gran quantitat de caragols marins que apareixen als sementers propers al litoral estaria en l'origen del nom de la famosa platja des Caragol, propera al far de ses Salines, segons Cosme Aguiló (Toponímia i Etimologia).

El nom fa referència a la presència al terreny de construccions prehistòriques amb formes circulars. Es Caragol és el nom amb el que es coneix un talaiot de Sarrià, es Caragolet és el nom amb el que es coneix un talaiot de Son Puig, per la seva banda la posessió des Caragol Vell es situa a prop d'un jaciment de navetes pretalaiòtiques.

Es Caragol fa també referència a un camí que supera un abrupte desnivell gràcies a nombrosos revolts. Aquest és l'origen des Caragol de Beiana, es Caragol des Cairats, el del camí de Muntanya a Pastoritx, el de sa mola de Son Pacs des de Son Matge, el de sa Fita des Ram des de Son Noguera, el que es dirigeix a la moleta de Son Malferit des de la possessió homònima o es Caragolet que puja a les rotes de Son Fava pel coster meridional del puig des Moló.

La interpretació més agosarada és  la d'Álvaro Galmés de Fuentes que relaciona el nom de l'animal amb la paraula preromana karr (quer, pedra). Seria aquest l'origen del nom dels dos puigs caragolers de la nostra serra ? O simplement al puig Caragoler des Guix i al puig Caragoler de Femenia es feien bones arreplegades de caragols ?

Per acabar podem mencionar una parella de topònims curiosos que trobam a la península d'Alcúdia, a prop de sa Bassa Blanca: sa Caragola Rossa i sa Caragola Negra, que han donat origen al nom plural, ses Caragoles.

 

Puig Caragoler des Guix

Puig Caragoler des Guix
Platja des Caragol

Platja des Caragol

es Caragol des Cairats

es Caragol des Cairats