Després de visitar Ca na Beatriu continuam amb l'itinerari per les edificacions ruïnoses relacionades amb s'Albufera que coneguérem gràcies al portal Crònica de s'Albufera. Avui és el torn de l'edifici anomenat sa Quartera.

Com indica el seu nom aquest edifici fou construït amb la finalitat de servir com a magatzem de gra. Concretament del recollit a la finca de s'Albufera una vegada aquesta havia estat dessecada per la New Land Majorca Company. Com deixà escrit l'enginyer Henry Robert Waring entre els anys 1868-1872, la finca es posà en producció per tal de començar a rescabalar la quantiosa inversió que s'havia duit a terme.  Així es dividí la terra cultivable en parcel.les que foren entregades a amitgers que podien explotar-les a canvi del pagament d'una renda. El cultiu escollit fou la civada i segon les dades oferides per Waring a l'any 1871 eren 66 amitgers els que cultivaren 823 quarterades de cereal. L'any 1872 es produí una gran expansió del cultiu ja que els amitgers foren 172 i les quarterades 1.406.

Creim -sense cap base documental- que en aquestes dates l'edifici de sa Quartera ja devia estar construït i funcionant a ple rendiment. El que és segur és que de tots els edificis construïts pels anglesos aquest fou el més destacat. De planta rectangular, una superfície de 275 metres quadrats, tres plantes d'altura, coberta a quatre aiguavessos, paraments paredats en verd amb cantoneres de carreus de marès... destacant especialment l'àmbit de la planta baixa, amb cinc trams de voltes de marès rebaixades. Tot això devia destacar en el seu temps perquè avui tots els forjats i les voltes s'han esbucat i importants cruis amenacen els murs exteriors.

L'edifici és un dels que formen el Catàleg de Patrimoni Històric d'Alcúdia (codi AC12) si bé la fitxa n'equivoca el topònim confonent l'edifici amb les properes cases, ja desaparegudes, que rebien el nom de es Jardí.

No cal dir que la catalogació de l'immoble no impedirà el seu ensorrament definitiu.

 

NOTA: en la seva obra Letters from Majorca  (1888) Charles William Wood deixà testimoni de com els amitgers satisfeien les quantitats acordades per permetre el cultiu de les parcel.les. En el seu relat apareixen una cinquantena d'homes fent coa a les oficines de s'Empresa situades a sa Pobla. Un darrera l'altre anaven pagant als empleats del senyor Lee Bateman amb velles monedes de coure. S'afirma que en ocasions el volum de monedes arreplegat era tal que ho duien al banc en un sac tan gros com un sac de blat.

 

sa Quartera (Alcúdia)