Aprofundir en el coneixement del patrimoni de Mallorca és assabentar-se de les grans pèrdues que ha sofert durant les darreres dècades. Aquestes han afectat a totes les categories fins i a tot a les teòricament més protegides com per exemple l'arquitectura militar.

De poc serví que la protecció oferida pel decret de 22 d'abril de 1949 als castells s'estengués a tots els elements defensius de caràcter històric tals com murades, bateries, torres de defensa costaneres i torres integrades a les possessions.

Al manco no serví per salvaguardar les cases alcudienques conegudes amb el nom de s'Hort des Moro. Situades al costat del camí homònim que connecta Alcúdia amb la punta de Manresa i el Mal Pas la seva volumetria i el seu aspecte cridaren l'atenció de viatgers i fotògrafs dels segles XIX i XX.

Però en algun moment les cases foren rehabilitades (?) augmentant-ne el volum i cobrint els paraments amb un infame folre de pedra que emmascara completament l'antiga casa fortificada.

Pot esser que ningú no hi tengués res a dir des de l'Ajuntament o des de les comissions de Patrimoni ?

NOTA: per acabar d'arrodonir la malifeta la propietat ha substituït l'antic nom per un topònim de nou encuny: Torre Dorada.  Algú dóna més ?

 

Hort des Moros (Alcúdia)

FOTO: Jaume Escalas Real