Els noms de lloc són dinàmics. Han anat sorgint i desapareixent al llarg del temps per diverses causes però especialment degut als canvis de propietat.

Alguns dels antics noms s'han resistit a la desaparició passant a denominar altres indrets dintre de les mateixes contrades. Així a Bunyola, a l'actual Son Palou, trobam un sementer anomenat Binissabà, nom d'una alqueria islàmica. És el mateix cas que Binialgorfa, a l'ermita de Betlem, Biniorella a Son Fortuny (Andratx) o Binixiri a Selva, una pervivència del rafal Luch Abenxerif, de cinc jovades que segons el Llibre del Reapartiment (1232) va correspondre a Berenguer de Montcada. Castanyola a Andratx ens remet al nom cristià de l'alqueria la Torr o la Tor, avui Son Castell.

La possessió de Son Grua (Pollença) era anomenada antigament com a Castel i aquest és el motiu de què en les seves terres trobem tant el figueral de Castella com el pla de Castella.

I a les Notes històriques d'Ariany de Ramon Rosselló llegim que a l'any 1317 el cavaller Àries Ferrandis "estableix en emfiteusi a Bartomeu Servera dues peces de terra del camp Cruix (actual camp Cucurutx) i tres peces de terra de l'alqueria Ariany.... i concedeix empriu al rafal de Fontanes de la vall de la Nou i a les garrigues del camp Cruix pel bestiar i fer fusta per arades i cobrir les cases".

Doncs bé Fontanes és el nom antic de Son Boscà i ha perviscut com a determinant en el nom d'un vell aljub situat a la partió entre Son Boscà i Son Guillot: l'aljub de Fontanes.


NOTA:  un cas diferent el representen els topònims ja morts que han estat expressament recuperats. Santa Maria de Binicanella fou el nom triat per al monestir benedictí  fundat l'any 1967 a prop de Son Sard. Amb el nom es volia rememorar l'antiga alqueria islàmica de la qual sorgí l'actual poble de Son Servera: Benuquinena Axarquia. D'aquesta decisió i del posterior trasllat a Bunyola es deriven els dos Binicanella actuals.

 

Aljub de Fontanes (Son Boscà)