Des del passat 25 d'abril els aficionats a la toponímia de Mallorca disposam d'una eina ben potent al nostre abast. Es tracta del Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB) que ofereix online els llistats de topònims dels diferents municipis així com la possibilitat de fer consultes a la seva base de dades.

Volem fer notar que la gran tasca realitzada té un punt feble que es deriva de la manera en què s'ha dissenyat tot el procés. Aquest punt feble és que els topònims no han estat geolocalitzats, és a dir els noms de lloc no han estat situats damunt un mapa.

Aquesta decisió té repercusions importants que afecten la qualitat final del treball. El primer efecte que hem detectat és que tots els topònims que es situen a prop dels límits dels termes municipals es troben duplicats i fins i tot triplicats.

És un fet lògic ja que per exemple el coll de sa Creu (entre Palma i Calvià) o el coll d'Artà (entre Artà i Sant Llorenç) és sentit com a propi per a cadascun dels informants dels diferents termes municipals. I en realitat podríem acceptar que aquest tipus de topònims relatius a elements del relleu "pertanyen" simultàniament a diferents municipis.

Menys acceptable és quan la duplicació afecta a altres elements que estrictament es localitzen a un municipi i no a un altre. Per exemple les possessions de Bellver Ric i Bellver Pobre es localitzen a Manacor encara que els informants de Sant Llorenç les incorporin també al seu terme municipal. La font des Quer es localitza a Estellencs, no a Calvià.

Les duplicitats poden estar amagades sota variants formals diferents. Així el cocó Pequer es localitza a Santa Maria però els informants de Bunyola l'incorporen al seu terme sota la variant cocó Peguer. Ja tractàrem aquest nom aquí.

I què passa a les zones on hi conflueixen tres termes municipals? Idò que els topònims apareixen tres vegades. En són exemples s'Esclop o el puig de ses Fites.

El NOTIB, una potent eina que requereix una bona depuració.

 

 

La font des Quer (Estellencs) apareix duplicada al NOTIB

El cocó Pequer/cocó Peguer (Santa Maria) apareix duplicat al NOTIB

s'Esclop (Andratx, Calvià, Estellencs) apareix triplicat al NOTIB

El puig de ses Fites (Artà, Son Servera, Sant Llorenç) apareix triplicat al NOTIB

La possessió de Bellver Ric (Manacor) apareix duplicada al NOTIB