El passat 25 d'abril fou presentat el Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB) que té entre els seus objectius el d'oferir una amplíssima mostra de la toponímia actual no urbana de les Illes Balears.
Aquest objectiu està plenament complert ja que a hores d'ara (26/09/2017) hi ha a la base de dades 48296 topònims corresponents a 67municipis.

Ara bé aquesta base de dades requereix d'algunes millores com per exemple l'eliminació dels topònims repetits que són freqüents en els indrets situats a prop dels límits dels termes municipals, tema que ja tractàrem aquí.

Una segona millora requerida és la recuperació de noms de lloc plenament vigents que han estat eliminats de la base de dades en no ser considerats topònims vius. Aquest fet s'ha produït degut a la metodologia emprada que ha basat la validesa d'un nom en el seu reconeixement per part dels informadors de cada municipi, que poden ser un o diversos.

S'ha de tenir en compte que fins i tot en aquells municipis que compten amb bons informadors, tipus Manacor, no es pot assegurar al cent per cent que un topònim sigui mort perquè els informadors no el reconeixen. Pitjor ho tenim als municipis en els bons testimonis orals són més escassos, del tipus Inca o Palma.

A Palma precisament es troba el nom que hem triat per exemplificar la qüestió. Ja Mascaró Pasarius situà en el seu Mapa General de Mallorca tres cases o possessions anomenades Son Fort i situades a Campos, Palma i Sant Llorenç. Per la seva banda i com no podia ser d'altre manera Onofre Rullan inclogué Son Fort en el seu recull toponímic d'Esporles.

Idò amb una recerca a la base de dades del NOTIB podem observar com el Son Fort de Palma ha estat eliminat, suposam perquè cap dels informants de Palma el va reconèixer. I podem donar fe de que és un topònim plenament viu ja que es tracta d'un casal del segle XIX situat al carrer Esbert núm. 28 de la barriada de Son Roca. Casal que més a més es troba inclós en el Catàleg de Protecció d'Edificis de Palma amb el codi 30/03.

 

NOTA:  pels interessats en l'onomàstica la UIB ha programat per al proper dia 6 d'octubre un Seminari en la que entre altres temes es tractarà sobre el NOTIB.

 

ACTUALITZACIÓ (11/10/17): Llegim a l'entrada de Son Quint de la plana web Possessions de Palma que Can Fort també rep el nom de Ca n'Esbert ja que les cases foren construïdes a l'entorn de 1867 per Antoni Maria Sbert Borràs sobre una segregació de tres quarterades provinents de la gran possessió desapareguda. Segons la historiador Isabel Peñarrubia Antonia Maria Sbert fou una figura prominent de la segona mitat del segle XIX en base al llistat de càrrecs que ocupà: abogat i notari, administrador del marquès d'Ariany , president i vicepresident de l'Ateneu Balear (d. 1863), vicepresident de l'Associació de Propietaris de Mallorca (1875), president de la Academia de Derecho y Notariado i president de sa Nostra entre 1882 i 1894.

 

 

Son Fort o Ca n'Esbert (Palma)