"Li diuen Cas Frares i fa 500 anys que no n'hi ha...." deia Miquel Segura referint-se a la possessió llucmajorera que un temps va pertànyer als cartoixos.

I és que antigament les ordres religioses posseïen immobles i terres l'explotació de les quals els generava importants ingressos. Per exemple els mateixos cartoixos de Valldemossa compraren Son Bibiloni  (Palma) l'any 1562 i la Companyia de Jesús fou propietària d'Alboraiet (Campanet) durant el segle XVII i part del XVIII.

Genèricament aquest tinença de terres per part de les ordres religioses ha deixat noms del tipus Cas Frares, hort des Frares, casotes des Frares...Però a vegades el nom és més precís i ens informa de l'ordre concreta. El cas més paradigmàtic és el de la Trapa però el més habitual són els diversos Cas Enagistes que trobam arreu de l'illa i que fan referència als jesuïtes o membres de la Companyia de Jesús, arribats a Mallorca l'any 1561.

La casualitat ha volgut que moltes de les propietats que eren conegudes amb el nom de Cas Enagistes hagin caigut abatudes pels creixements urbans.  Els primers terrenys engolits foren els destinats a la construcció de s'Escorxador de Palma entre els anys 1907 i 1909. A Marratxí les cases de Cas Enagistes foren demolides a causa de l'ampliació de l'aeròdrom de Son Bonet l'any 1941. I l'ampliació del polígon industrial de Can Valero féu desaparèixer a la dècada dels anys noranta del segle XX les blanques cases de Cas Enagistes.

Sortadament encara comptam amb un exemple en el qual el nom dels ignasistes perviu juntament amb les cases que foren de la seva propietat entre 1652 i 1767, data de la primera expulsió. Es tracta de la magnífica torre des Enagistes de Manacor, seu del museu d'història de la ciutat.

 

NOTA: enagista és una deformació d'ignasista, nom amb els que eren coneguts a Mallorca els seguidors de Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús. A Mallorca és habitual que a la documentació aparegui com a propietari d'unes cases o d'unes terres la seva principal institució a l'illa: el col.legi de Monti-sion.

 

 

Torre des Enagistes (Manacor)