En el sempre espinós assumpte d'intentar esbrinar l'orígen d'un topònim sovint trobarem aproximacions que van des de les etimologies més populars fins a les més erudites. Un exemple el pot constituir el nom d'uns terrenys que trobam a la vall de Superna, concretament a la possessió de Cas Metge (Puigpunyent), antigament anomenada es Rafal de Superna.

Tomàs Vibot, en el magnífic recull que va publicar l'any 2001 l'explicava així:.

Na Tarins: Conjunt de tres marjades a la banda nord-est de la finca. És possible que el topònim tingui una base antroponímica (llinatge català "Tarí"), ja que derivar-lo de la moneda d'origen aràbic tarí sembla un poc massa lluny de la nostra realitat.

I efectivament Tarí era un dels llinatges portats pels conqueridors catalans i així trobam a la Història d'Alaró de Ramon Rosselló Vaquer que "Bartomeu Tarí  l'any 1259  va adquirir de Pere de Medalia els honors d'Estorell i un rafal (innominat) a Alaró a més de 4 sarraïns, 3 sarraïnes, 4 parells de bous i 20 vaques."

Però no és aquesta l'única explicació que s'ha donat al nom del redol superní. Un grapat d'anys abans (1984) Onofre Rullan explicava en el seu inèdit treball sobre La toponímia d'Esporles i la seva rodalia que:

Na Tarins era una mula de Cas Metge que va morir llenegant per un cos­ter, des d'aleshores aquest coster es diu es Natarins.

Triau l'explicació que vos agradi o convenci més. En tot cas si avui ens hem fixat amb es Natarins o amb na Tarins ha estat per celebrar que l'Ajuntament de Puigpunyent ha reeditat el llibre de Tomàs Vibot sobre Superna, una magnífica notícia per aquells que gaudim del coneixement minuciós del territori que ens proporcionen els reculls toponímics.

 

na Tarins (Cas Metge, Puigpunyent)