No és un fet habitual descobrir un molí d'aigua del qual no en teníem notícia al costat mateix d'una carretera per la qual havíem passat multitud de vegades, la carretera Ma-10 de la Serra de Tramuntana.

Aquest fet s'explica perquè durant molts d'anys una espessa capa de vegetació havia anat cobrint el molí fins a fer-lo desaparèixer i recentment han estat netejades les marjades dels voltants i han sorgit el safareig, la síquia, el cup i el casal del molí. Aquests elements, encara ben conservats si tenim en compte l'abandó patit, es troben al quilómetre 56,8 de la carretera Ma-10, al coll de Can Bleda. El sistema hidràulic, alimentat per la font de Can Prohom, podria tenir un origen andalusí ja que el conjunt format per Can Prohom i Son Mico té el seu origen en l'alqueria de Castelló, nom conservat en l'oratori de Castelló, construït al segle XVII i recentment restaurat pel Consell de Mallorca.

En el repartiment posterior a la conquesta de Mallorca l'alqueria de Castelló va correspondre al noble Gastó de Bearn, per la qual rebia tasca i dècima de la collita, un quartà d'oli i un morabatí. També rebia quatre morabatins per un tros de vinya situada vora mar al mateix territori tal com es recull al seu memorial i capbreu:

"It. in parte quae dicitur Castilionus et Vediguer, scilicet de Vinea quae est juxta mare, 4 morabatinos. It. pro alqueria praedicta tascam et decimam, et quartam de oleo, et 1 morabatinum pro censu."


NOTA: donat el seu estat de conservació i la seva situació a l'àrea de protecció territorial (APT) de la carretera Ma-10 i de la ruta de la pedra en sec GR-221 el molí de Son Mico és un element que reuneix les condicions ideals per a ser restaurat i posat en valor.

Potser alguna autoritat ens escolti i posi fil a l'agulla o potser el molí torni a desaparèixer engolit pels canyars. Per si de cas deixam aquí constància de la seva existència. El temps dirà.

 

Molí de Son Mico - es Molinet  (2014)

Molí de Son Mico - es Molinet (2018)