Llegim a la Gran Enciclopèdia de Mallorca (GEM) que Son Barbassa és una possessió del terme de Capdepera, situada entre Son Terrassa i sa Mesquida de Dalt. I s'afegeix:

"Probablement, era un lloc amb molt de càrritx, i se li donà per nom un augmentatiu del mot barba, perquè el càrritx és considerat, popularment i per la forma de les seves fulles, com la barba de les muntanyes." L'anterior afirmació constitueix un bon exemple d'una etimologia fundada en una pura especulació, basada en un pobra argumentació i sense cap base documental.

En canvi i partint de la base que la major part de noms relatius a la propietat, ja siguin edificacions o terres, fan referència als propietaris, podríem pensar que ens trobam davant un malnom d'un antic posseïdor. Són diversos els malnoms que es basen en la barba com a característica peculiar d'una persona com per exemple barbut, barba d'or, barba negra, barba roja, barba rossa...

La confirmació de que es tracta d'un malnom ens la donà Antoni Gili (Artà en el segle XVI) en tractar de les afrontes de la possessió de Son Jaumell, l'antiga alqueria Benifilia: la Mesquida de Joan Melis, la Sort Figuera de Miquel Melis, la rota d'en Pulí de Miquel Melis, camp de terra de Miquel Massanet, possessió de Bartomeu Melis, àlies Barquer i la possessió de Miquel Melis, àlies Barbassa.

Entre d'altres possessions que són denominades pels malnoms dels seus antics propietaris podem recordar Son Curt (Alaró), de Pere Sampol àlies Curt, Can Gatul·les (Pollença) , d'Antoni Puig àlies Gaturles, Son Mico (Sóller), de Bartomeu Estada àlies Mico, Son Marron (Lloret) de Jaume Gilabert àlies Marron o Son Maga (Mancor) de Mateu Martorell àlies Maga.


NOTA: Son Barbassa no apareix al mapa que elaborà el campaner Julià Ballester Mas (1750-1800) per encàrrec del cardenal Despuig, malgrat que la possessió i la seva torre de defensa estan documentades des del segle XVI.
No hi ha document, antic o modern, que no contengui errors.

 

Son Barbassa (Capdepera)