A Mallorca el nom de Malgrat apareix per designar un illot (es Malgrat) i també el promontori situat al seu enfront (cap de Malgrat). És cert que aquest darrer nom ja ha decaigut i ha estat substituït pel nom del mirador que s'hi localitza (mirador des Canó).

Desconeixem si el nom va designar primer l'illot i després es va traslladar a terra ferma o si el procés va ser exactament a l'inrevés però sí sabem que al començament el nom aparegué sense article tal com s'usa al Principat (Malgrat), després va incorporar l'article (es Malgrat) i finalment es va transformar en un nom plural englobant al conjunt d'illots que actualment formen la reserva marina (es Malgrats o també illes Malgrats).

Perquè les primeres referències al nom no són molt antigues i daten del segle XVI, de quan es va construir al cap una talaia de les que formarien la xarxa defensiva de l'illa. Així ho va decidir al 1585 el virrei Lluís Vich que després de reconèixer les torres i les forces i el material de defensa disponible a l'illa va dir respecte d'aquest lloc:

“visité la punta enfrente la isla Malgrat, malísimo vezino de esta ciudad y Reyno con el tráfago del y allí traçé y mande dar principio a una buena torre, la cual fue acabada a ocho de mayo con su guarda y pieçesuela”.

I deu anys després Joan Binimelis en la seva Història de Mallorca s'hi va referir així:

"A cerca de tres millas del ponent està la Illa de Santa Ponce, molt important y molt nomenada, la qual té davant de si lo Cap de Malgrat."

I va registrar la atalaya de Malgrat en el mapa que acompanyà la seva obra.

Sobre l'etimologia del nom han estat diverses les aproximacions efectuades encara que la més convincent per a nosaltres és la de Joseph Gulsoy pel qual ens trobaríem davant un nom derivat de l'adjectiu llatí malegratus 'ingrat, malagraït", emprat amb referència a un terreny improductiu, ingrat, i per extensió també d'un lloc escabrós i aspre.

I creim que el nom s'aplicà en primer lloc als terrenys que formen el cap de Malgrat ja que la seva composició a base de conglomerats, argiles, llims i calcàries i la seva exposció a l'erosió marina el converteixen en un lloc abrupte i fortament inestable.

Tant inestable que és l'únic lloc del litoral mallorquí on s'ha hagut de demolir un habitatge que estava a punt d'esllavissar-se coster avall i on l'amenaça continua penjant sobre les edificacions veïnes.

I és que al tram litoral de Calvià situat entre el cap de Malgrat i el cap Negret no s'hi havia d'haver construït mai. Però és sabut que la cobdícia no té límits.

 

 

es Malgrat

Terrenys inestables del cap de Malgrat