Collidores, gallufes, muntanyeres, porxeres. Eren diversos els noms que rebien les dones que es dirigien a treballar a les possessions de la muntanya quan arribava el temps de collir olives.

Provenien de pobles propers a les possessions però també de pobles llunyans del Pla.  En aquest darrer cas durant els mesos de feina, d'octubre a gener, residien a edificacions específiques separades del cos principal de les cases de la possessió.

Així trobam per exemple la caseta de ses Collidores a Morell, la caseta de ses Muntanyeres a Son Fortesa (Artà), la caseta de ses Dones a Moncaira, el porxo de ses Porxeres a Son Cotoner d'Avall, la casa de ses Porxeres a Son Antic (Esporles) o la casa de ses Dones a Pastoritx, Planícia, es Verger d'Esporles.

Les collidores eren dones joves, normalment fadrines, entre les quals n'hi devia haver de tota condició, encara que santes, el que se diu santes només n'hi hagué una.

Perquè conta la tradició que santa Catalina Thomàs era una més de les collidores valldemossines que es desplaçaven a la recerca de feina i que una de les seves destinacions fou la possessió santamariera des Cabàs. Es diu que la santa s'aturava a resar sempre en el mateix indret, situat al costat del camí que des de les cases es dirigeix cap els comellars del nord.

El lloc es coneix com la cova de la Beata o cova de Sor Tomassa encara que dir-li cova en aquesta simple barbacana de poc més d'un metre d'altura és certament una llicència del llenguatge. Desconeixem si la tradició respon a un fet real però la brillantor de les roques del sòl de la cova indica la devoció que va atreure.

En tot cas és més creïble que Catalina Thomàs collís oliva a es Cabàs que no que des de sa Muntanyeta de Valldemossa oís la missa que es deia a la catedral de Palma.

 

NOTA: altres noms de la possessió recorden el pas de la santa, com per exemple el pinar de Sor Tomassa, situat a l'est de la cova.

 

Cova de la Beata o cova de Sor Tomassa (es Cabàs)