Alguns dels noms de les possessions fan referència a alguna de les construccions relacionades amb elles. El més comú d'aquests noms és el de sa Torre, fet que s'explica per la solidesa constructiva i per la seva importància dintre del conjunt d'edificacions.

En altres ocasions és un element industrial proper l'origen del nom com per exemple ho proven les possessions anomenades sa Teulera.

Però la llista d'elements que han originat els noms és diversa i inclou barraques (ses Barraques, Calvià), basses (sa Bassa Blanca, Alcúdia), bastides (sa Bastida, Porreres), clapers (es Claper, Capdepera), cocons (es Cocons, Bunyola), creus (sa Creu Vella, Artà), eres (ses Eres, Artà), ponts (el Ponterró, Pollença), pous (es Pou Colomer, Sant Llorenç), sínies (sa Sínia Vella, Manacor), sitges (ses Sitges, Sant Llorenç) o tafones (sa Tafona, Capdepera).

Certs elements poden passar en principi desapercebuts. Així s'ha plantejat que el nom de la possessió manacorina de es Bessons prové d'una parella de portelles (ses Portelles Bessones) que formaven part del sistema hidràulic del torrent de na Borges.

I al municipi de Son Servera trobam la possessió de sa Resclò, apòcop de resclosa. El nom s'originà en una divisió de la finca matriu de sa Jordana, produïda a l'any 1546. Una de les parts fou "la part de la finca que és vers la rota de la Resclosa" (Antoni Gili, Artà en el segle XVI).

En aquest cas ens trobam amb un petit problema. Les rescloses es localitzen a cursos d'aigua importants i serveixen per a desviar l'aigua cap una síquia que alimenta un molí o un sistema de rec. I ni a sa Jordana ni a sa Resclò sembla haver-hi cap curs d'aigua que pugui alimentar un sistema d'aquest tipus.

Haurem de continuar cercant...

 

sa Resclò amb el castell de Capdepera al fons