De manera periòdica es generen expectatives sobre la possibilitat de què s'obri a les visites algun Bé d'interès cultural en base a l'article 34 de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 1998...

...expectatives que sistemàticament es veuen frustrades degut al fet de què els propietaris d'aquests béns no tenen cap tipus d'interès en rebre aquestes visites i l'Administració competent -el Consell de Mallorca- no s'esforça gaire en fer-les efectives.

El darrer exemple que hem conegut el constitueix el de la Fortalesa de l'Avançada del port de Pollença, que passa per ser una de les propietats immobiliàries més cares d'Espanya i que s'ha convertit en escenari habitual de bodes i saraus de personatges famosos.

Saraus que no són cap novetat perquè la Fortalesa, construïda al 1684, seria una més de les fortificacions militars costaneres si no fos perquè entre 1919 i 1936 fou propietat d'un millonari argentí que va donar molt que parlar a la societat mallorquina del moment.

Roberto Ramaugé Fernández (1892-1973) arribà a Mallorca atret pel pintor Anglada Camarasa del qual havia estat deixeble a Paris. L'any 1919 adquirí la Fortalesa al que era en aquells moments el president de la diputació provincial,  Pere Llobera Garau, membre d'una família pollencina benestant, els Llobera de Plaça. El preu escripturat de la compra venda fou de 45.000 pessetes.

Ramaugé remodelà l'edificació i la convertí en un palau rodejat per un imponent jardí escalonat en el qual destacava una abundant col·lecció d'obres d'art. El programa escultòric -200 peces- fou encarregat a José de Creeft (1884-1982), el qual el va completar en divuit mesos. L'escultor recordava aquests treballs en aquesta entrevista concedida l'any 1979 a l'edat de 95 anys. La inauguració de la luxosa edificació es produí l'any 1927.

Però l'edat d'or de la Fortalesa durà menys de deu anys perquè amb l'arribada de la guerra civil  fou expropiada pels militars iniciant-se una etapa de degradació i abandó que es prolongà fins a principis de la dècada dels anys 90. En aquesta època els ocasionals visitants podien contemplar entre la vegetació unes ruïnes romàntiques habitades per una profusió d'animals de pedra -peixos, mussols, tortugues, lleopards...- i altres essers sorgits de la ma de de Creeft.

A l'entrada de la finca rebia als visitants la barrera de ferro en la qual Roberto Ramaugé -representat per les seves inicials-  s'anunciava als visitants com una aranya situada en el centre de la seva teranyina.

Una alegoria ?

 

Jardins de la Fortalesa (1987)