Hi ha possessions centenàries que han arribat fins els nostres dies convertides en una pura ombra del que un dia varen esser. Cases que han sofert esbucaments i reconstruccions sense mirament. Son Miralles és un exemple de construcció maltractada de la que només el portal rodó -també retallat- ens dona alguns indicis del seu antic esplendor.

I no serà per història perquè aquesta es remonta com a mínim fins al segle XVI. Abans coneguda amb el nom de la Torrassa la denominació actual es remonta al 1555, any en què posseïa les cases l'honor Antoni Miralles de Montuïri.

I no serà per llegendes perquè es conta que el mateix Rei en Jaume va lliurar una batalla contra els moros que tengué per escenari les terres veïnes de Son Bauló. I que una vegada acabada aquesta el rei es va aturar a descansar a les cases de Son Miralles.

Qui sap. El que és cert és que aquestes cases han conegut temps millors.


NOTA: el nom de la Torrassa podria referir-se a l'existència d'una torre defensiva ja en mal estat de conservació, si feim cas al sufix despectiu -assa. O alternativament a una construcció prehistòrica.

 

Son Miralles