De totes les ermites i santuaris que es localitzen a dalt de turons o muntanyes de Mallorca segurament el de Consolació a Santanyí sigui el manco visitat.

D'origen desconegut segons Ramon Rosselló -Noticiari de Santanyí- fou fundat a finals del segle XV o principis del XVI com a resposta col·lectiva front  a algun tipus de calamitat com la pesta o la sequera. A partir del segle XVI són freqüents les deixes testamentàries en favor de la Verge Maria de Consolació i al 1526 es crea la confraria que n'havia de tenir cura.

Fou el lloc tradicional de peregrinació de curiablanquers i de santanyiners des d'on i en paraules de Cosme Aguiló -Santanyí a través de la història, el paisatge i la paraula- "s'implorava la pluja, la fertilitat de la terra, el retorn dels mariners assetjats per les tempestes, la pau familiar, el benestar social, en definitiva."

Al relatiu desconeixement d'aquest santuari hi contribuí l'esbucament d'un tram de 40 metres de la carretera d'accés, el 24 d'agost de 2007, com a conseqüència de l'activitat de la gravera sa Creu. La impossibilitat del trànsit rodat perdurà fins al 2014 any en què s'habilità un accés secundari de caràcter provisional.

Onze anys després de l'esbucament la carretera del santuari, construïda l'any 1931 per la Diputació Provincial essent l'enginyer en cap de vies i obres Antoni Parietti, continua sense esser reparada i sense perspectives de ser-ho.

Es permetria una situació similar si el santuari afectat per l'esbucament fós un altre, posem per cas el de Cura, el de Sant Salvador o el de Lluc ?

 

Santuari de Consolació (Santanyí)