Vegent com estan ara molts dels comellars de la serra de na Burguesa costa pensar que hi va haver un dia on el tragí dels treballadors era important. Alguns d'aquests es dirigien a les coves que havien estat transformades en mines i pedreres. Es dedicaven a trencar el material, amb l'ajuda de la dinamita, a seleccionar-ho i a treure'l del lloc amb carros que transitaven pels camins del fons dels comellars.

L'activitat extractiva fou especialment intensa a la finca de Benàtiga Nou i concretament a la coma de s'Àliga com ho demostren els camins bastits, les construccions abandonades o les restes d'enderrocs escampats coster avall de les coves des Marmol o de la cova minera de sa Punta.

Menys conegudes són les explotacions del comellar d'Infern, al nord del comellar anterior i pertanyent a Benàtiga Vell. Allà ens topàrem sense esperar-ho amb un avenc que havia estat aprofitat per a l'extracció de travertins com ho provaven les marques dels barrobins a les parets i les cordes penjades. Com a resultat de l'explotació l'avenc s'havia transformat en una cova amb una gran boca.

Era curiós però no trobàvem cap referència a la cova a les nombroses referències espeleològiques existents relatives les cavitats de la serra de na Burguesa. Fins que arribàrem a l'actualització corresponent a l'any 2019 del Corpus Carvernario Mayoricense de José Antonio Encinas. Allà ja surt la referència C-102 Cova minera d'Infern.

Qui si no més que n'Encinas havia de tenir aquella cova controlada ?NOTA:  a la documentació del Districte Miner de Balears trobam dos expedients relatius a la coma de s'Àliga (18/1572 i 18/1573) de l'any 1929. En el primer expedient l'industrial Antonio Sastre Bennassar "desea adquirir 20 pertenencias mineras con el título de Rosa de mineral piedra carbonato de cal. Se tendrá por punto de partida el ángulo izquierdo del fondo de los restos de la antigua casita del horno de yeso enclavado en el citado paraje". En el segon expedient demana 21 pertinences (= 21 hectàrees) per a la recerca de mineral de ferro. Ambdós expedients varen caducar però està clar que ell mateix o algú altre va arribar a explotar els recursos miners de la coma de s'Àliga.

 

Cova minera del comellar d'Infern (Benàtiga Vell)