Rep el nom de formiguer el cau de les formigues i també la tècnica d'abonament de la terra emprada antigament i que consistia en cremar conjuntament terrossos i restes vegetals com s'explica amb detall al DCVB. La forma cònica dels formiguers motivà que alguns accidents del terreny fossin designats metafòricament amb aquest nom. I així trobam es Formiguer a la costa de Calvià, una roca característica al caló des Guix que es situa entre Peguera i la Costa de la Calma.

Aquest sector és un lloc d'interès geològic (LIG) catalogat per l'IGME. La seva denominació és 697003 Eocè-oligocè de Peguera i en l'argot geològic es destaca la presència de seqüències preorogèniques paleògenes i de sediments continentals de la formació calcàries de Peguera.

Però podríem dir que el LIG de Peguera està ben protegit donada la seva rellevància ? Ben al contrari, al lloc hem detectat la pràctica del trial o moto-cross que amb seguretat no li fa cap bé a la formació geològica.

Estaria bé que l'Ajuntament de Calvià procedís al tancament dels accessos rodats a aquest sector del seu litoral.


NOTA: un nom relacionat amb els formiguers és el que trobam a sa Talaia (Llucmajor). En aquesta finca hi trobam una rota coneguda amb el nom de rota des Formiguerer.

 

es Formiguer (Caló des Guix, Calvià)

Ginyes de rodes al LIG 697003 Eocè-oligocè de Peguera