Una pedra plana fixa i una pedra mòbil bona d'agafar, ambdues de la duresa i tipus de gra adequats, és tota la tecnologia que es precisa per a moldre. No és estrany per tant que l'antiguitat de les moles de Mallorca es remonti a l'establiment de les primeres poblacions humanes i que abundin als jaciments prehistòrics de l'illa.

A la renovada sala de prehistòria del museu de Manacor podem observar dos dels tipus d'aquests antics molins portàtils.

-un molí de vaivé, amb base i moló, provinent del jaciment de sa Ferradura (1.100-900 ane).

-un molí de rotaciö del talaiòtic final, d'origen desconegut.

Els romans introduïren a l'illa nous tipus de molins entre ells el compost per una gran peça cilíndrica i extrem cònic que estava fixa sobre una base i sobre la qual rotava una peça bicònica amb obertures. En aquestes obertures es situaven les barres de fusta que eren mogudes per animals o esclaus. És famos el forn de Pompeia on es conserven in situ tres d'aquests enginys.

Sabem que a Mallorca hi havia aquests tipus de forns perquè a Son Mas (Manacor) es conserva una d'aquestes bases còniques de pedra. Son Mas és un jaciment romà on fou trobat el notable bust de Bacus conservat també al museu.

Així que no és molt arriscar suposar l'existència d'una important vila romana en aquest indret manacorí situat a dos quilómetres a l'est de la ciutat.NOTA: el primer molí de ma conegut es remonta a 9.500-9,000 ane i prové del jaciment d'Abu Hureyra a Síria.

 

Molins de Pompeia

Base de molí de Son Mas (Manacor)