Fins a l'element més humil pot generar un topònim.  És el cas dels grifons que donen nom a la font des Grifó de Puigpunyent, a un indret situat al costat del camí que puja de Palomera a la Trapa pel coll de ses Ànimes (es Grifó) i a l'abeurador que es situa davant del portal de sa Baronia de Banyalbufar (es Grifó), instal·lat l'any 1902.

A cap d'aquests llocs es conserva ja el grifó però podem trobar aquest element al lloc més remot que poguem imaginar. Per exemple als camps de lapiaz que voregen la coma de ses Truges de Mortitx.

A les possessions podem trobar antics grifons de bronze als cups dels cellers i als depòsits d'oli de les tafones, alguns d'ells ben artístics.

I segons ens comunica en Rafel Perelló alguns vells dels pobles encara diuen la paraula aixeta fent palès que grifó és un antic castellanisme, encara que omnipresent a la parla de Mallorca.

 

Grifó de la coma de ses Truges (Mortitx)

Grifons a un depòsit d'oli