Una de les imatges més suggerents que ens regala el recent llibre La ciutat romana de Palma de Bartomeu Vallori és la d'un teatre romà banyat per les aigües de la mar, a la zona de l'actual bar Bosch.

I és que com continua passant avui en dia amb les façanes marítimes de les ciutats els romans també situaven els edificis més emblemàtics a la primera línea per tal d'impressionar als navegants que arribaven a l'illa. Un fet semblant succeeix amb el teatre romà de Pol.lèntia, situat també a la vorera de mar a l'antiguitat.

Es remonta al segle XVII la tradició que situa una entrada de la mar a la desembocadura de sa Riera. Una entrada que arribaria segons alguns autors fins al teatre Principal i segons altres fins al pla del Carme, ja a la Rambla.

El fet és que durant unes obres a la zona de la font de ses Tortugues fou recuperada una àncora romana, un cep de 380 quilograms de pes pertanyent a un vaixell del segle II aC i avui conservat a la seu de la Cambra de Comerç.

D'altra banda a la documentació dels segles XVII i XVIII es recull el topònim Mar Petita per designar el costat oest de la desembocadura de sa Riera, a l'actual avinguda Antoni Maura.

Mar Petita es pot dir també Mareta i precisament sa Mareta és el nom que rep una petita zona humida o bassa litoral que trobam a Campos, entre sa Ràpita i ses Covetes.

Una entrada de la mar ja reblida pels sediments com va succeir a la ciutat de Palma.


NOTA 1:  al llibre La Ciutat de Mallorca de Diego Zaforteza Musoles es recull una referència de 1676  de l'Hostal del Lleó situat al carrer de la Mar  "y de altra part ab lo carrer dit de la Mar Petita". I una referència de 1724 d'unes cases situades al carrer de la Mar "les quals tenen exida a la part dels Polls o Mar petita, davant lo hort del Senyor Rey."

NOTA 2: el nom de sa Mareta ja apareix al mapa del Cardenal Despuig de 1785.

NOTA 3: la hipòtesi d'un teatre romà a la illeta formada pels carrers Brondo, Paraires, Jovellanos i plaça Joan Carles I fou formulada per Lluís Moranta Jaume al 1997. No ha estat confirmada arqueològicament.

 

Zona de la font de ses Tortugues (a la dreta) i de l'hipotètic teatre romà (a l'esquerra)

Costat oest de l'avinguda Antoni Maura, antic carrer de la Mar Petita

Àncora romana trobada a la zona de la font de ses Tortugues

sa Mareta (Campos)