Un dels comellars que puja a la Capella Blava es diu la coma de ses Vaques. El mateix nom trobam a les possessions de Mossa (Escorca) i d'Albarca (Artà). Trobam un altre comellar de ses Vaques a Pola (Algaida). A Alcanella (Escorca) hi ha el cocó de sa Vaca i a Campos els cocons de ses Vaques. El camí des Presos de Manacor travessa el coll de ses Vaques i al costat de ses Basses (Andratx) hi ha el corral de ses Vaques. A Son Mas (Esporles) hi ha el pla de ses Vaques i a Míner Gran (Pollença) el pla de sa Vaca. A Son Jordi (Son Servera) tenim la font de sa Vaca i a Sant Llorenç trobam les cases de sa Vaca i la talaieta de sa Vaca. A Ariant el pas que dóna accés a la Ferradura Gran es coneix com el pas de la Vaca.

Finalment aquí i allà trobam el genèric sa Vaqueria, a vegades acompanyat del nom de la finca (vaqueria de Son Ferrer, vaqueria de Son Quint).

Al segle XX era habitual que a les cases de fora vila hi hagués una o dues vaques i també eren nombroses les explotacions intensives que es multiplicaren quan les bombes d'extracció permeteren obtenir la gran quantitat d'aigua necessària per als animals.

Segons les dades del cens boví publicat recentment (2008-2018) el nombre de vaques de Mallorca ha baixat de 4.519 a 3.238 i el nombre d'explotacions lleteres ha baixat de 40 a 28.

Per altra banda als diaris hem llegit que són setze les vaqueries existents a Mallorca. En tot cas són tan poques que quasi totes apareixen citades explícitament als envasos de la llet AGAMA: La Llet de Can Dalmau, Son Fosquet, Son Bernat, Son Garau/Can Peixet, Son Galiana Vell, Son Carbó, es Gorguet, Can Pep, Son Pi, ses Veles i Son Suau.

Un grapat d'anys més i les úniques vaques de Mallorca seran les recordades per la toponímia.


 
NOTA: el nom més antic potser sigui el morro de sa Vaca de sa Calobra que apareix com a cabo de la Vaca en els mapes que va fer Joan Binimelis a finals dels segle XVI. En aquest cas es tractaria d'un nom metafòric o tal vegada una referència al renou que es pot sentir en temps de tormenta. Sa Vaca del sector costaner de es Verger a Artà seria un cas similar.