Hi ha un conjunt de noms de lloc que tenen com a referents diversos recipients per a líquids: alfàbia, cossi, escudella, ferrada, gerra, llebrell, obiribell ...

Als anteriors n'hi podem afegir un de curiós que és sa Cantimplori. Curiós perquè el nom no fa referència a un recipient sinó a una caseta que protegia les comportes d'un ramal de la síquia de na Cerdana. La caseta es localitza a prop de la possessió de Son Bibiloni (Palma), just al caire del torrent Gros que la síquia travessa gràcies a un aqüeducte de notable antigüetat.

La síquia es remonta a 1615 i distribuïa l'aigua de la font de Mestre Pere per una extensa zona de l'horta de Palma arribant fins a les proximitats de Son Molines, al costat de l'autopista de l'Aeroport.

La font i una part de les síquies i del conjunt d'elements relacionats amb el sistema hidràulic original gaudeixen de la màxima protecció patrimonial possible, són bé d'interès cultural. Però com passa amb tants d'altres monuments el sistema hidràulic ja en desús pateix un accelerat procés de degradació. Si no se posa remei és qüestiö de temps que síquies, aqüeductes i casetes colapsin i siguin engolits per les aigües del torrent Gros.

NOTA 1: Coneguérem aquest nom i altres de la contrada per l'article d'Antoni Ginard Bujosa, Sobre alguns topònims relacionats amb la barriada de sa Indioteria, inclòs a la  XIX Jornada d'Antrotoponímia i Toponímia de 2006. També llegim a l'article que Cerdana resulta de la feminització del llinatge dels primers concessionaris de les aigües perdudes de la font de Mestre Pere, Joan Cerdà i Miquel Cerdà.

NOTA 2: Perquè una caseta rep aquest nom pot explicar-se en sentit metafòric pel renou que devia fer l'aigua en el seu pas per l'interior de la construcció. Per la mateixa època en que es construïa la síquia Sebastián de Covarrubias (1611) proposava la següent etimologia per a la paraula cantimplora: "porque al dar el agua, o el vino que tiene dentro, por razón del aire que se encuentra en el dicho cuello, suena en muchas diferencias, unas baxas, y otras altas, unas tristes, y otras alegres, que parecen cantar y llorar juntamente."

 

sa Cantimplori (esquerra) i l'aqüeducte sobre el torrent Gros