No és molt freqüent l'aparició explícita de la paraule home als noms de lloc. Trobam algunes referències a homes morts -ofegats- a la vorera de mar: s'Home Mort a Son Serra de Marina, lloc on també fou engolit es Peix Nicolau de les rondalles, racó de s'Home Mort entre cala Petita i es caló d'en Rafalino, el caló des Homes Morts a Portopetro. Algunes roques isolades amb forma antropomòrfica també reben el nom de s'Home (comellar de s'Home de sa Comuna de Caimari).

Apareix la forma augmentativa (homenot) i la forma diminutiva (homenet). S'Homenet més famós de Mallorca és el que es troba representat a una cova pretalaiòtica de Son Ribot (Manacor) i que ha donat nom a la cova (cova de s'Homenet) i als sementers propers. A la cova trobam un complet mostrari epilític -peixos, retícules, creus de Malta...- que ha estat estudiat per autors diversos, que van dels més clàssics com Miquel Alcover -El hombre primitivo en Mallorca- als més heterodoxos  com J.A. Encinas i el seu sorprenent  Lluganaika.

 

s'Home (Comuna de Caimari)

s'Home (Comuna de Caimari)
s'Homenet (Son Ribot)

s'Homenet, a la cova del mateix nom (Son Ribot)