Una soll és un lloc tancat de paret on es tenen tancats els porcs per engreixar-los (DCVB). Abans no hi havia casa de poble o de fora vila que no tengués un espai per a l'aixopluc del porc i a les possessions les guardes podien ser força nombroses.

Normalment aquestes instal·lacions estaven a prop de les cases i en la seva forma més complexa disposaven de teulades, corredors d'accés i compartimentacions resoltes amb  paretons d'un metre d'altura. Era característica la presència de ribells integrats als murs la funció dels quals era permetra alimentar als animals desde l'exterior de la construcció.

Els ramats de porcs també pasturaven lliures per plans, boscos, marines i muntanyes. I per al seu refugi es bastiren unes barraques de petites dimensions fetes de pedra de sec, amb una única obertura i coberta de falsa cúpula -de curucull: era la barraca des Porcs.

Donada la seva presència aclaparadora i el seu caràcter de microtopònim no són molts els noms d'aquests tipus de construccions que han quedat registrats. Sabem d'exemples com ses Solls (Palma), sa Solleta (Selva), ses Solls Llargues (Muro) o sa Soll Llarga (sa Pobla).

Als municipis de Llucmajor, Campos i Montuïri es recull també la forma sollera: per exemple la tanca de ses Solleres a Son Company (Montuïri) o ses Solleres a es Pujol (Llucmajor).

 

Solls del Rafal des Porcs (Santanyí) amb la figura d'un porc capcimant el frontó de la construcció

Barraca de Porcs (Sant Llorenç des Cardassar)

Soll moderna de planxa metàl·lica corbada