Les referències que trobam a la toponímia illenca relatives al voltor no són molt abundants, sobre una vintena en total.
Els noms més abundants són els hidrònims, que ens informen de llocs de proveïment d'aigua emprats per aquestes aus gegantines, que formen a Mallorca l'unica població insular del món. Trobam noms com font des Voltor, font des Voltors, gorg dels Voltors, cocó des Voltor i bassa des Voltors. Lògicament aquests noms es concentren a la serra de Tramuntana, apareixent a les finques des Teix, Monnàber, Tossals, Comafreda, Ariant o la Mola (Pollença). Només una de les fonts es troba a les muntanyes d'Artà.

En segon lloc cal destacar els orònims: puig des Voltor (un a Son Malferit, Esporles i un altre a ses Bassetes, Andratx), coma des Voltor (Galatzó), cingle des Voltor (castell d'Alaró), rellar des Niu des Voltor (al ponent de la desembocadura del torrent de s'Esmorcador), cingle des Niu des Voltor, a damunt s'Entreforc i destí d'una excursió clàssica de la serra de Tramuntana. Un altre niu toponímic, es Niu des Voltor, es localitza a prop del camí conegut com es Caragol des Cairats.

El topònim del qual ens agradaria conèixer el seu origen és un que trobam a prop del camí de Sant Jordi, a la zona de Pòrtol. Algú devia tenir-ne en captivitat un exemplar al tancat des Voltor ?  Hi accedia mitjançant una escala ?: s'Escaleta del Tancat des Voltor. Juntament amb aquests, els noms més sorprenents pel que fa a la seva localització són sa bassa des Voltors a Son Macià (Manacor) i sa cova des Voltors, a Petra.

Tots aquests noms ens parlen d'una estreta relació dels pagesos amb els voltors, relació conflictiva ja que sovint foren abatuts a tirs o enverinats com la resta de volatina i salvatgina (corbs, milanes, marts, genetes ...). La seva situació arribà a un punt crític a principis dels anys vuitanta, amb només vint exemplars. Trenta anys d'esforços conservacionistes han conseguit que la xifra de voltors superi a l'actualitat el centenar i que el nombre de parelles que han ocupat el seu niu durant la present temporada de cria sigui d'una dotzena (Diario de Mallorca, 27 d'abril de 2008).

Per la seva banda els continus avanços tecnològics ens permeten observar online una parella de voltors cuidant del poll al seu niu. Trobareu la càmara que fa possible seguir l'evolució d'aquest poll aquí .

Sortadament en el cas dels voltors mallorquins no és aplicable la dita segons la qual els temps passats foren millors.

 

Niu de voltor

Niu de voltor - any 1985 -
voltor negre

Voltor negre -any 2008-