El DCVB defineix barraca com una construcció rústica per aixoplugar-s'hi transitòriament persones o animals. A partir d'aquesta definició tan general es poden fer moltes classificacions i avui ens centrarem en un subtipus particular com són les barraques de planta rectangular i doble vessant.

Són característiques d'aquestes barraques les cobertes de pedres maresenques soportades per un entramat de bigues de fusta. Entre les seves diverses funcions destaca la de l'aixopluc del carro (l'anomenada barraca de carro). És característica la situació de la menjadora adossada al mur oposat a l'entrada. El mateix carro feia la funció de barrera per evitar que la bístia pogués sortir.

Les barraques que servien com habitatge temporal presenten una major complexitat amb pilars centrals, subdivisions, presència d'armariets al costats, cisternes i foganyes... A l'est del terme de Palma es dona un especial concentració d'aquests tipus de barraques segurament deguda a la proximitat del terme de Llucmajor on són especialment abundants. La seva presència motivà la denominació del llarg camí de ses Barraques que comunica els nuclis de s'Arenal i ses Cadenes amb la carretera vella de Palma a Llucmajor, just davant de les cases de la possessió de s'Aranjassa.

Podem dir que a l'actualitat les barraques que encara es conserven a les proximitats del camí es troben en un absolut estat de degradació i tal vegada en una propera revisió toponímica l'Ajuntament de Palma hauria d'adaptar el nom a la nova realitat.

Què tal el camí de ses Barraques Esbucades o el camí de ses Barraques Desaparegudes ?

 

NOTA: fa un temps dedicàrem un article a la barraca de Can Tofolet situada al camí de Son Oliver. El trobareu aquí.

 

Barraques situades a les proximitats del camí homònim del terme de Palma