A les grans possessions de la Serra en general i al terme d'Escorca en particular s'han conservat molts de noms de lloc centenaris. El fenòmen es deu a la poca fragmentació experimentada per les finques i a la continuitat de les explotacions agràries durant generacions que anaven transmetent els noms.

Gràcies a la tasca del pare Rafel Juan i Mestre coneixem l'antigüetat d'aquests noms. Per exemple per documents del segle XIV relatius a la possessió de Mossa sabem els límits d'una porció de la finca adquirida l'any 1344 per Ferrer Malferit i que podem situar a l'actual Son Alzines.

Les terres adquirides feien partió amb l'alqueria de Binifaldó, l'alqueria de Menut de Pere de Clariana, la d'Albarca de Pere Duran, amb la part residual de Mossa, a saber, més avall del torrent d'Alcadra, que recull les aigües de la vall o coma de Mossa, en línia recta a la Roca Corba i de dita Roca Corba cap el Mal Pas que es troba al camí de l'alqueria de Mossa, i d'aquest lloc de Mal Pas cap a l'alqueria de Pere Morei, argenter, que és del tenor de l'alqueria de Pere Morei de Mossa.

Avui al torrent d'Alcadra li deim torrent d'Alqueda, a la roca Corba li deim la tossa Corba i el Mal Pas es conserva en el nom d'un sementer situat devora el camí antic que comunicava Lluc amb Mossa.

I la tossa Corba continua cridant la nostra atenció com la cridava als habitadors de Lluc del segle XIV.

Tossa Corba (Mossa)