Cas Alemanys és el nom d'una casa de fora vila situada al ponent del terme de Llorito. La casa deu el nom a una família alemanya que cercà refugi a Mallorca durant la primer guerra mundial. Entre aquests alemanys hi havia Hans Rudolf Stein (1879-1918), especialista a la branca d'humanitats i interessat per l'etnografia i la lingüística el qual durant la seva estança va aprofitar per arreplegar un conjunt d'histories i llegendes del municipi i els seus voltants sobre la temàtica dels llocs relacionats amb el centre del món.

Una d'aquestes històries el portà a Son Gelabert Dalt on l'amo li va confirmar que el centre del món ja havia estat trobat feia anys a la seva finca:

"Això que cerquen, senyors, ja fa anys que l'exèrcit vengué a cercar-ho, ho trobaren i ho deixaren ben marcat".

El que afegí a la seva narració sobre l'activitat dels militars encara va ser més sorprenent:

"plantaren tenda i, abans d'aixecar la torre d'obra de pedres i marès, començaren a cavar l'escombra. Va esser, precisament, escurant el fonament quan sorgí la sorpresa: davall unes pedres i mesclat amb tests d'olles de l'antigor va comparèixer l'homenet, un santet de bronze, una estatueta que, Déu sap els anys que feia, estava enterrada.

Els soldats avisaren els seus majors i, dos dies més tard, comparegueren un parell d'oficials de l'exèrcit acompanyant el senyor de la possessió. Després de mirar i reparar de prim compte aquella estatueta, prendre-li mides i fer-ne dibuixos, el marquès la se'n dugué cap a Ciutat.

No l'han tornada a veure, però segur que era una imatge que devia estar damunt un altar, un lloc que, ja en aquell temps, marcava el bell mig de Mallorca; un lloc on, abans d'haver-hi sants, la gent acudia a veure el centre de Mallorca."

En realitat sí que la varen tornar a veure en aquella estatueta de bronze perquè el marquès de la Bastida, propietari de Son Gelabert Dalt, la va regalar a Bartomeu Ferrà i Perelló i aquesta va incloure una fotografia (làmina 44) i una petita descripció en el seu Álbum artístico de Mallorca publicat l'any 1873.

I si algun dia no molt llunyà d'aquest segle arriben a reobrir-se les sales de prehistòria del Museu de Mallorca potser nosaltres també poguem tornar a veure l'antiga estatueta, per a la qual s'ha proposat que sigui una representació del déu Zeus del segle V ANE.


NOTA 1: sabem de les històries de Hans R. Stein perquè l'any 2019 foren publicades  en un deliciós llibre a cura de d'Andreu Ramis Puig-gròs i il·lustrat per Judit Morales i Adrià Gòdia, amb el mateix el títol que Stein havia posat al seu aplec de contarelles: Les llegendes del centre del món (Die Legenden der Mittelpunkt der Welt).

NOTA 2: l'enginyer militar Carlos Ibañéz no va impressionar-se gaire amb la troballa perquè no va considerar necessari fer-ne cap referència a la seva descripció del vèrtex geòdesic de Son Gelabert:

"Predio del marqués de la Bastida, en el término de Sineu, distante como un quilómetro del lugar de Llorito. La señal consta de cinco cuerpos de 1 m de altura cada uno y del pilar también de 1 m, teniendo 201,20 de altitud la base de la señal, donde esta la referencia de carbón. Sirvió de guia Miguel Gelabert, vecino de Sineu."

 

Torre de Son Gelabert Dalt (Llorito)

Estatueta de bronze trobada durant la construcció de la torre de Son Gelabert Dalt (1867)