A més de sinònim de cova la paraula gruta fa referència a una construcció artificial que recrea una cova -fins al punt d'incloure estalactites- i que forma part del disseny dels jardins senyorials, ja des del Renaixement italià. Podem citar per exemple les grutes dels jardins annexes a les possessions de Son Moragues i Bendinat .

La gruta més famosa de Mallorca, la de major valor històric-artístic, era la gruta de Son Verí, coneguda anteriorment com a font d'en Porcell, (Valldemossa). Deim era perquè desaparagué al 2002 com a conseqüència d'un anunciat esllavissament.

Malgrat el seu estat ruinós la gruta de la possessió de Son Verí, envoltada d'alzinar i situada a prop del vell camí públic de Valldemossa a Bunyola,  sorprenia per la seva singular ornamentació i per la seva antigüetat, més de quatre-cents anys. A continuació transcrivim la descripció que en feia  l'Arxiduc Lluís Salvador al Die Balearen.

Al peu d'una abrupta roca coberta d'heura es troba la gruta de Son Verí, amb dos arcs de mig punt a mode d'entrada, un capitell amb la data de 1591, i un frontó coronat pel bust d'una figura humana amb una esfera al cap; en el timpà apareixen el nom de Jesús i un escut d'armes amb mitja lluna; als costats, copes heràldiques amb bolla i botó. L'interior presenta una volta de canó; al fons, roques i una font les aigües de la qual vessen per sengles piques a dreta i esquerra, bé que d'aquesta només vessa quan plou. Digne de menció és l'ampla llosa que a mode de taula descansa sobre potes tallades en forma de dofí. Unes pilastres laterals mostren una senzilla ornamentació.

 

Gruta de Son Verí

Gruta de Son Verí -any 2000-

Escut i bust amb esfera

Escut de la família Verí, acrònim de Jesús i bust amb esfera

Capitell i figura

Capitell amb la data -1591- sobre figura

Rostre de perfil

Decoració de la pilastra -rostre de perfil
-