Un dels torrents més apreciats pels barranquistes és el torrent de na Mora que neix al coll des Cards Colers, travessa les finques de Montcaire (on rep el nom de torrent des Llorers) i Bàlitx d'Avall i desemboca al lloc conegut com a cala Ferrera o port de Fornalutx, que no té res de cala i encara menys de port.

A la desembocadura també trobam el morro i la cova de na Mora i es diu que aquest determinant té el seu origen en el perfil d'un penyal de forma antropomorfa. És un nom que es remonta com a mínim al segle XVIII perquè ja apareix al mapa del cardenal Despuig (Cala de la Mora).

Des de principis del segle XX el penyal es començà a conèixer també com la Reina Victòria, en referència a la dona d'Alfons XIII i veim aquest topònim registrat en el Mapa de Mallorca de Josep Mascaró Pasarius.

 

NOTA 1: Joan Binimelis en la seva Història del Regne de Mallorca (1595) descriu cala Ferrera com a "xica per a dos vaxells, y a-y en ella una aygüe és poca: provahiria fins en 3 vaxells".

 

NOTA 2: els perfils dels penyals de caràcter antropomorf també han donat lloc a altres sèries de topònims. Aquí hem tractat ja dels ninots i dels indios.

 

Na Mora, cala Ferrera o Port de Fornalutx