A la cala Santa Maria (Cabrera) hi ha una cova litoral coneguda amb tres noms. El primer, la cova des Forat, és purament descriptiu ja que efectivament a més de les boques d'entrada i de sortida la cova presenta un esfondrament a la part intermitja que permet veure l'exterior.

El segon nom, la cova des Vellmarí, fa referència a un fet que es conta com a verídic però que té aspecte de legendari i ha estat objecte de glosa (*) . El cas és que un pescador que aprofità la cova com a refugi nocturn en despertar-se el matí va trobar al seu costat un vellmarí que dormia tranquilament.

El tercer nom és el que més ens interessa ja que també li diuen la cova d'en Verga, en referència al famós contrabandista i financer margalidà. Llegim a la Guia de Cabrera de Carlos Garrido que el nom es deuria a que la cova fou sovint lloc de reunió de colles de contrabandistes que estaven a les ordres de Joan March. Per la seva banda Francisca Sunyer relata a Viure a Cabrera que la taula i el pedrís de pedra i de ciment que hi ha dintre de la cova fou manat a fer per algun membre de la família March, el qual s'havia encapritxat del lloc.Afegeix la mateixa autora que la cova era un dels seus llocs preferits però que amb el temps s'anà desencantant perquè sovint es trobava amb les deixalles dels tiberis dels navegants.

Estam segurs que li agradaria tornar-hi perquè ara ja no s'hi fan ni reunions de contrabandistes ni paelles de llagosta i la cova d'en Verga ha recuperat tot seu encant.

 

* NOTA: al llibre Viure a Cabrera es recull la següent glosa referida a la cova.

Dins Cala Santa Maria,
a sa cova d'es Forat,
un pescador hi dormia
amb un vellmarí al costat.
Mirau quina companyia !

Cova d'en Verga (Cabrera)