Ningú diria que a la barriada palmesana de Cala Major s'hagi conservat cap construcció antiga que no estigui expressament protegida pel Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric o Arquitectònic de Palma, d'altra banda tan escàs pel que fa al nombre d'elements inclosos.

Al catàleg hi figuren per exemple el Palau Reial de Marivent, residència estival dels reis d'Espanya, o la possessió de Son Boter, lligada a la figura del pintor Joan Miró com ho manifesten els grafits de les seves parets. També el castell de Sant Carles, la torre de senyals de Portopí, l'hotel Príncipe Alfonso...

Com veim són primeres espases del patrimoni. Nosaltres ens fixarem en una construcció molt més senzilla que es pot observar quan circulam amb el cotxe per l'autopista de Palmanova a prop de la connexió amb la via de cintura. Gairebé a dalt d'un turó, a prop d'una gran antena de telecomunicacions, destriam una casa de pagès orientada al ponent, rodejada de figueres de moro. Té forma rectangular, un sòl aiguavés i dues plantes d'altura, la façana està referida i els cantons són de marès. Presenta nombrosos grafits a l'exterior i a l'interior però al contrari de Son Boter aquí no afegeixen cap valor.

Aquesta casa és la possessió que agafa el mateix nom que la cala i apareix documentada com a rafal de Cala Major i representada al mapa del cardenal Despuig de 1784.

La sòlida construcció ha permès que les quatre parets encara aguantin però el seu destí sense la coberta és el progressiu enrunament i la desaparició. No es perdrà una construcció amb grans valors arquitectònics però sí li concedim un cert valor històric i per això l'hem duita avui aquí.

 

Cases de Cala Major

Cases de Cala Major
Cases de Cala Major

 

 

Cala Major

Cala Major -amb les cases antigues al fons-

Cala Major

Cala Major