Illetes és el nom d'una urbanització i d'una platja calvianera molt concorreguda a l'estiu per la transparència de les seves aigües i sobretot per la seva proximitat a Palma. El nucli començà a desenvolupar-se a partir de l'any 1933 en terrenys de la possessió de Bendinat i el nom es deu a la presència de tres illetes molt properes a la costa.

Que són tres illetes ho sabem per la documentació antiga perquè la zona ha sofert una gran transformació. A la illa major, illa de sa Torre,  es practicà un canal que la dividí en dues parts. L'illa de s'Estenedor o Illa des Pas fou transformada en un aparcament i connectada a la terra per la qual cosa deixà de ser una illa. L'aparcament dóna al servei de les instal.lacions militars d'oci localitzades a l'indret. L'única illa que no ha estat transformada és l'illa de sa Caleta, la situada més al nord.

L'illa de sa Torre deu el seu nom a una talaia que fou construïda entre 1577 i 1587 i que fou ampliada per tal d'augmentar la superfície de la terrassa destinada a l'artilleria. Aquesta ampliació es troba bastant esboldregada per l'acció dels temporals que han deixat a la vista els paraments de la torre original, paredada en verd, i que de moment aguanta bé els embats de les ones i les ventades.

Passejar per l'illa de sa Torre, on es pot arribar caminant, ens depara una desagradable sorpresa en forma d'atemptat ecològic: un antic abocador incontrolat de residus probablement d'origen militar. Donada la seva reduïda extensió i proximitat a la costa crec que no seria demanar molt que el Ministerio de Defensa -propietari dels terrenys- o la Demarcación de Costas, o ambdues institucions estatals conjuntament, procedissin a descontaminar l'indret.

L'assignació d'una fracció ínfima dels pressuposts generals de l'estat a aquesta acció donaria com a resultat un elevat benefici ambiental i d'imatge. Ànim.

 

Torre d'Illetes

Torre de ses Illetes

Illa de s'Estenedor o des Pas

Antiga Illa de s'Estenedor o Illa des Pas,  ara un aparcament

Abocador no controlat de s'illa de sa Torre

Abocador no controlat de s'Illa de sa Torre (juliol 2008)

Abocador no controlat de s'illa de sa Torre