Penjat a una paret de l'Arxiu Municipal de Palma (Can Bordils)  es troba el Plànol del Projecte d'Eixample de Palma,  elaborat per l'enginyer Bernat Calvet al 1901. En ell es reflecteix amb fidelitat quin era a principis del segle XX  l'aspecte dels terrenys contigus a les murades, aproximadament fins a la zona ocupada avui per la via de cintura.

Al costat de les vies de comunicació més importants apareixen ja algunes barriades ("caseríos" en el plànol): Camp d'en Serralta, Can Capes, Son Espanyolet, Son Moix, Pla des Castell, el Terreno, Portitxol, sa Punta, la Soledat, es Hostalets, ses Figueres Baixes. I el més important de tots: el raval de Santa Catalina.

Però la major part del territori està ocupada encara per terres de cultiu i per edificacions i construccions destinades a l'explotació agrícola, dibuixant-se amb precisió les cases, els molins, els safarejos, les parets, els camins i les síquies.

Al mapa de Calvet s'hi consignen 138 topònims referents a aquestes propietats rurals. El creixement de la ciutat, esbossat al mateix projecte d'Eixample, ha fet desaparèixer gairebé la totalitat d'aquestes edificacions i avui en dia no arriben ni a la desena les que es mantenen. De la destrucció només s'han salvat algunes grans possessions, incloses al Catàleg de Patrimoni: Son Armadans, Son Cotoner, Son Dameto, Son Ferragut, Son Pisà, Son Valentí....i l'hostal de Can Blau.

Per la seva banda les construccions no catalogades continuen la seva desaparició inexorable. La darrera incorporació a aquesta particular llista del patrimoni esvaït fou el de les cases de Son Malferit, esbucades al setembre del 2006.

Amb el plànol d'en Calvet com a guia podem reconèixer la permanència d'altres elements a la trama urbana, molt menys evidents: parets, partions que no segueixen l'ortogonalitat dominant, carrers que segueixen el traçat d'antics camins, separacions entre edificis per on passava una síquia....Un exemple el trobam a la voravia de la cantonada entre el carrer de Manacor i el carrer Manuel Azaña (plaça de la Guàrdia Civil). Aquí es pot contemplar la font  de les cases de Son Jueverd, reformada i il.luminada amb motiu de la construcció de l'aparcament municipal. Font és el nom emprat al barri per designar la cisterna, lloc d'on s'allunyava els nins dient-los que hi vivia na Maria Enganxa.

A mesura que s'han anat esbucant les cases s'han perdut de la memòria col.lectiva els noms que els designaven. Només la gent de major edat que viu a l'Eixample conserva vius noms com els de Cas Serrador, Cas Català, s'Hort des Ca o ses Finestres Verdes. En un futur proper només perviuran en els noms dels centres oficials (per exemple el Camp Municipal de Futbol de Son Malferit), de les barriades (Son Gotleu) o dels carrers (Son Campos, Can Curt, Can Feixina, Son Nadalet, Son Nadalet, sa Vinyassa...).

Per a la resta de noms i per saber a què es referien  haurem d'acudir als llibres, als mapes, als documents del registre o .... a les planes web. Aquí teniu el llistat de propietats rurals del mapa de Calvet.

 

Son Malferit

Cases de Son Malferit, agost de 2006
Son Malferit
Cases de Son Malferit esbucades

Cases de Son Malferit, esbucades al setembre de 2006