Si observau el fragment del mapa del cardenal Despuig que encapçala aquesta plana, notareu que al llevant de Palma el cartògraf ha destacat un nom amb un tipus de lletra més gran: Huerta baxa - Horta Baixa.

Antigament es distingia entre l'horta d'Amunt, regada amb l'aigua de les fonts de la Vila, d'en Baster i de Mestre Pere i l'horta d'Avall o de Baix, regada amb l'aigua extreta del subsòl mijtançant sínies. L'Arxiduc Lluís Salvador destaca el distint aspecte de les cases i dels horts a cadascuna de les dues hortes. A la d'Amunt, cases de possessió rodejades de tarongerars i altres fruiters. A la d'Avall, senzilles cases de pagès i conreus de mongetes, farratges, cereals i llegums. Elements destacables eren la sínia propera i la vegetació a base de canyes, figueres de moro i els elegants fassers. Posteriorment i en un curt interval de temps les sínies centenàries foren substituïdes pels molins que encara caracteritzen el paisatge de la zona, malgrat l'estat deplorable que presenten molts d'ells.

Avui, per parlar en propietat ens hauríem de referir a la zona com l'horta de les Infraestructures. L'absència de relleu i la proximitat al mar ha provocat que la major part dels serveis de la ciutat es situin en aquesta zona: la depuradora (Can Sageties), un dels tres hospitals (Son Llàtzer), la dessaladora (ses Veles), els depòsits de combustible de CLH (Son Pujol Nou), la planta de gasificació (Can Pinya), el mercat d'abastiment o Mercapalma (Son Garcies), les cotxeres de l'Empresa Municipal de Transports-EMT (sa Tàpia Vella)...

En els darrers anys s'ha intensificat el ritme d'ocupació de les antigues finques per part de nous polígons residencials (Son Güells) i de serveis (Son Morro), la central tèrmica (Cas Tresorer), la presó per a mares (Son Falcó), el parc de bombers (Son Malferit)...

Si es manté aquest ritme en poc temps els únics terrossos que trobarem al triangle Palma-Son Ferriol-Coll d'en Rabassa, l'antiga horta Baixa o horta d'Avall, seran els que hagin quedat als jardins i les zones verdes.

 

Central tèrmica de Cas Tresorer

Central tèrmica de Cas Tresorer

Son Pi

Son Pi al camí d'en Viquet, testimoni d'un paisatge que desapareix

Sínia

Antiga sínia,
hort de ses Ànimes