Hi ha edificacions que per la seva posició en el terrreny gaudeixen de vistes privilegiades i aquesta característica ha donat lloc a la seva denominació. El cas més famós és el de Bellver, nom del castell palmesà però també d'una possessió manacorina dividida en distintes propietats (Bellver Ric, Bellver Pobre, Rafal de Bellver, Bellver d'en Moragues) i antic nom del poble de Sant Llorenç des Cardassar, que apareix a la butlla del papa Inocenci IV de 1248.

El topònim té el seu origen (DCVB) en les formes antigues del verb veure: veder, veser, veher i la seva aglutinació amb la paraula bell (bellveder, bellveser, bellveher). A la toponímia de Mallorca trobam moltres altres combinacions amb el mateix significat de lloc on la vista s'esplaia: Bellveure, Bellavista, Bellesguard, Bonavista, Vistalegre...

A la llista anterior podem afegir un nom, Belldeport, que  no es refereix explícitament a les vistes però sí a la recreació i al plaer, a les quals antigament s'hi referien amb la paraula deport. El contrari del deport era el treball, així com el negoci s'oposa a l'oci. Idealment podem imaginar-nos als estadants de l'antic rafal Belldeport, al camí reial d'Esporles i a prop del monestir de la Real, deixant pasar les hores contemplant la badia de Palma a través de la fondalada de sa Riera.

Avui la recreació no hi té cabuda ja que a les proximitats de Belldeport el que ens trobam és la galeria comercial en què el sistema capitalista transforma les façanes urbanes properes a les grans vies de comunicació. Es tracta d'un immens mostrador que té la particularitat d'assimilar totes les ciutats i fer-les indistingibles una de l'altra. Amb les fotografies que aportam  no es podria afirmar si ens trobam a Burgos, Barcelona o Roma, si no fos perquè a un cantó hi apareix un altre antic rafal, Ca l'Ardiaca.

El nostre topònim d'avui serveix també per mostrar com la toponímia pot considerar-se la germana pobra de la cartografia, pel gran nombre d'errors que s'hi solen associar: absències clamoroses, desplaçaments notables respecte de l'element referenciat, faltes d'ortografia...Són freqüents també les transformacions més o manco aberrants, induïdes pel desconeixement del nom per part del tècnic encarregat de la seva escriptura.

Així per exemple veim a un plànol com les antigues cases de  Belldeport són designades increïblement com a Can Vell des Porc. I no esteim parlant d'un mapa militar de l'època franquista, sinó de la cartografia del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma de 1998. Esperem que la pròxima revisió urbanística comporti també una revisió toponímica.